27/03/2024

3 חד קרקע בשכונה א ב "ש

רח' מוריה שכונה א דירת 3 חד 75 מר קומת כניסה יש יציאה לחצר ( לא בטאבו ) מושכרת 2700

3 חד קרקע בשכונה א ב "ש
3 חד קרקע בשכונה א ב "ש
3 חד קרקע בשכונה א ב "ש
3 חד קרקע בשכונה א ב "ש
3 חד קרקע בשכונה א ב "ש
3 חד קרקע בשכונה א ב "ש
3 חד קרקע בשכונה א ב "ש
3 חד קרקע בשכונה א ב "ש